když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého dítěte
když myslíte
na vzdělání svých dětí
chováme se k dětem s laskavou důsledností
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školkou, kde se všichni známe
Dokumenty školy

S platností od 1. září 2020 máme nové dokumenty, se kterými jsou všichni zaměstnanci (pedagogická rada, provozní porada), zákonní zásupci dětí (třídní informativní schůzky) a děti (průběžně během výchovně vzdělávacího procesu - uzpůsobeno věku dětí) prokazatelně seznamováni.

Dokumenty:
Školní řád Mateřské školy Centrumáček
Provozní řád Mateřské školy Centrumáček
Vnitřní řád školní jídelny MŠ Centrumáček a MŠ Čajkovička (společný dokument)

Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí u zástupkyně MŠ (Mgr. Petra Jelínková) nebo vedoucí školní jídelny (Marcela Postránecká).


100

dětí
v MŠ


4

třídy
v MŠ


10

odborných
pedagogů


200

aktivit
přes rok

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.