když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého dítěte
když myslíte
na vzdělání svých dětí
chováme se k dětem s laskavou důsledností
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školkou, kde se všichni známe
Předškoláci

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně - od 8:00 do12:00 hodin (mimo povinnost docházet do MŠ ve dnech školních prázdnin – podzimní, jarní, velikonoční, hlavní, aj.).

V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen dítě omluvit (osobně, telefonicky) a nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ je povinností zákonného zástupce omluvit nepřítomnost dítěte písemně. Písemná omluva bude zapsána v „Omluvném listu“ dítěte (hlavička omluvného listu: jméno a příjmení dítěte, datum narozen; rozsah nepřítomnosti dítěte, skutečnosti odůvodňující uvolnění dítěte, datum, podpis zákonného zástupce), který je uložen na třídě dítěte. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


100

dětí
v MŠ


4

třídy
v MŠ


10

odborných
pedagogů


200

aktivit
přes rok

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.