když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého dítěte
když myslíte
na vzdělání svých dětí
chováme se k dětem s laskavou důsledností
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školkou, kde se všichni známe
Školní jídelna

Školní stravování poskytuje mateřská škola s přihlédnutím k potřebám dětí, a to formou plnohodnotné a vyvážené stravy v podobě 3 jídel, mezi nimiž je maximálně tříhodinový interval. Organizace stravování je koordinována s probíhajícím vzdělávacím programem.

Svačiny jsou denně nadprůměrně obohacovány ovocem a zeleninou s možností vlastního výběru dětmi. Několikrát v měsíci jsou zařazovány „zeleninové talíře“ se sezónními druhy zeleniny.


Oběd je servírován pestře a s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí, kde si děti mají možnost volit velikost své porce. Pestrost a skladba podávané stravy se odvíjí od stanovených výživových norem.

Pitný režim je zajišťován bez omezení po celou dobu dne (včetně pobytu venku dětí) vždy výběrem ze dvou tekutin (voda; čaj, neperlivá minerálka, džus).

Od 1.9.2021 došlo na základě novely vyhlášky o školním stravování k navýšení limitu, který měl za následek ZVÝŠENÍ ceny za celodenní/polodenní stravování dítěte v MŠ.

Vzhledem k růstu cen potravin a provozních nákladů školní jídelny jsme nuceni reagovat a od 1.1.2023 zvýšit cenu stravného, abychom nadále splňovali povinnosti nařízené vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování (výživové normy a finanční limity).

V souvislosti s tímto je potřeba, aby si rodiče do konce ledna 2023 navýšili výši částky povoleného inkasa
na minimální částku 1 500,- Kč (včetně měsíční úplaty) za JEDNO dítě.
U sourozenců je nutné limit zdvojnásobit.

Vyúčtování za měsíc prosinec 2022 proběhne ještě v loňských sazbách.


100

dětí
v MŠ


4

třídy
v MŠ


10

odborných
pedagogů


200

aktivit
přes rok

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.