když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého dítěte
když myslíte
na vzdělání svých dětí
chováme se k dětem s laskavou důsledností
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školkou, kde se všichni známe
Spolupráce

Spolupráce s institucemi

1. se zřizovatelem – spolupráce se zřizovatelem Statutárním městem Karviná probíhá na základě společných konzultací, odporných porad a korespondence, v oblasti finančního a materiálního zabezpečení, přípravě projektů, organizaci výjezdového lyžaského výcviku,
2. s Pedagogicko-psychologickou poradnou Karviná – spolupráce v rámci logopedické prevence – zajišťování logopedických depistáží, oromotorika motivovaná aktuálním tematickým celkem vedená p. uč. Bc. Helenou Pernicovou, konzultace při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, besedy pro pedagogy a zákonné zástupce,
3. s Městskou policií Karviná - návštěva zástupců Městské policie Karviná v MŠ – beseda v rámci prevence kriminality, řešení otázky bezpečnosti na silnici a ukázka práce psovoda,
4. s Městským domem kultury Karviná - navštěvování divadelních představení a koncertů pořádaných danou institucí, určených pro mateřské školy, spolupráce při zajišťování nakcí MŠ, pronájmy, 
5. s Regionální knihovnou Karviná – možnost uspořádání výstavy výrobků dětí, docházejících v MŠ do nadstandardních činností (výtvarné hrátky, keramika), návštěva přednášek a besed, které dětem přiblíží cestu k literatuře a pomohou jim utvořit si kladný vztah ke knize, návštěva kina, pasování předškoláků v Literárním salónu, každoroční účast na akci "Pohádková zahrádka skřítka Knihomolníčka",
6. se Základní uměleckou školou – možnost uspořádání koncertu našeho pěveckého sboru, nabídka návštěvy absolventských koncertů, výchovných koncertů pro děti a návštěva paní učitelek hudební nauky a hry na nástroj v naší mateřské škole s představením různých hudebních nebo tanečních kroužků
7. s MŠ Olbrachtova – každoroční účast na ekologické akci pořádané MŠ Olbrachtova - „Ekohrátky aneb stezka malého Přírodníčka“,
8. se sportovními kluby - HCB Karviná (házená), MFK Karviná (fotbal), HC Býci Karviná (hokej),
9. s mažoretkami Michelle Karviná, s.r.o (mažoretky).


100

dětí
v MŠ


4

třídy
v MŠ


10

odborných
pedagogů


200

aktivit
přes rok

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.