když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého dítěte
když myslíte
na vzdělání svých dětí
chováme se k dětem s laskavou důsledností
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školkou, kde se všichni známe
TŘÍDA PTÁČKŮ

VIZE TŘÍDY 

CHCEME, ABY NAŠE MŠ BYLA PRO DĚTI ŽIVOTNÍM PROSTOREM NAPLNĚNÝM HODNOTNÝMI PODNĚTY A VSTŘÍCNOSTÍ, ABY POMÁHALA DĚTEM OBJEVOVAT JEJICH PRVNÍ VELKÝ SVĚT, PODPOROVALA POHYB JAKO ŽIVOTNÍ PRINCIP, VZTAHY JAKO NEZBYTNOST LIDSTVÍ, VZDĚLÁNÍ JAKO CELOŽIVOTNÍ POTŘEBU A DOBRODRUŽSTVÍ.

NAVAZUJEME NA DOBROU TRADICI NAŠÍ MŠ, KTEROU MÁ MEZI ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ.
POMÁHÁME ZAJISTIT DĚTEM PROSTŘEDÍ S DOSTATKEM MNOHOSTRANNÝCH A PŘIMĚŘENÝCH PODNĚTŮ K AKTIVNÍMU ROZVOJI A UČENÍ, NABÍZÍME VHODNÉ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ, PRO DĚTI VSTŘÍCNÉ, PODNĚTNÉ, ZAJÍMAVÉ A OBSAHOVĚ BOHATÉ.
PŘI PRÁCI SI VÁŽÍME DĚTSKÝCH INDIVIDUALIT, ZÁLEŽÍ NÁM NA OTEVŘENÉ KOMUNIKACI ŠKOLY.
UPLATŇUJEME SPONTÁNNÍ A ŘÍZENÉ AKTIVITY, VZÁJEMNĚ PROVÁZANÉ A VYVÁŽENÉ.
ROZVÍJÍME DĚTI PO STRÁNCE FYZICKÉ, PSYCHICKÉ I SOCIÁLNÍ.
DODRŽUJEME KRITÉRIA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ.
PĚSTUJEME ZÁKLADNÍ MORÁLNÍ POSTOJE, VYTVÁŘÍME U DĚTÍ VLASTNÍ NÁZOR.
VEDEME JE K RESPEKTOVÁNÍ VYJASNĚNÝCH A POCHOPENÝCH PRAVIDEL.
PŘIBLIŽUJEME NORMY A HODNOTY TOUTO SPOLEČNOSTÍ UZNÁVANÉ.
CHCEME PODPOROVAT DĚTI S NADÁNÍM.
VYTVÁŘÍME POZITIVNÍ VZTAH K UČENÍ A INTELEKTUÁLNÍM ČINNOSTEM.
ROZVÍJÍME ZÁKLADY PRO PRÁCI S INFORMACEMI.
UČÍME DĚTI MYSLET EKOLOGICKY, TŘÍDÍME SOUSTAVNĚ A DLOUHODOBĚ ODPAD VŠEHO DRUHU.
UČÍME DĚTI VNÍMAT VZTAH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEHO VLIV NA ŽIVOT NA ZEMI.
VEDEME DĚTI K SAMOSTATNOSTI, UMĚNÍ SE PROSADIT, ALE i PODŘÍDIT, SPOLUPRACOVAT S OSTATNÍMI.
PROBOUZÍME U CHLAPCŮ A DĚVČAT AKTIVNÍ ZÁJEM A CHUŤ DÍVAT SE KOLEM SEBE, NASLOUCHAT A OBJEVOVAT. POSKYTUJEME DĚTEM VZORY CHOVÁNÍ A POSTOJŮ, KTERÉ JSOU K NÁPODOBĚ A PŘEJÍMÁNÍ VHODNÉ.
RESPEKTUJEME RODINNOU VÝCHOVU.
 

CHCEME NAŠE DĚTI VYBAVIT SOUBOREM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ NA ÚROVNI, KTERÁ JE PRO NĚ DOSAŽITELNÁ.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE NESTOJÍ KOLEM SEBE IZOLOVANĚ, RŮZNÝMI ZPŮSOBY SE PROLÍNAJÍ. K JEJICH UTVÁŘENÍ A ROZVÍJENÍ SMĚŘUJE VZDĚLÁVACÍ OBSAH I AKTIVITY A ČINNOSTI, KTERÉ VE TŘÍDĚ PROBÍHAJÍ. OSVOJOVÁNÍ A UPEVŇOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ JE CELOŽIVOTNÍ PROCES.

Fotogalerie z celoročního projektu BAREVNÝ ROK.

Číst dále ...

100

dětí
v MŠ


4

třídy
v MŠ


10

odborných
pedagogů


200

aktivit
přes rok

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.