když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého dítěte
když myslíte
na vzdělání svých dětí
chováme se k dětem s laskavou důsledností
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školkou, kde se všichni známe
Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání

Vzdělávání v mateřské škole lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy. Ředitel školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Podle zákona č.  561/2004 Sb. (školský zákon), novely školského zákona č. 82/2015 Sb. a podle vyhlášky č. 14/2005 ve znění vyhlášky č. 214/2012, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:

1. za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 školského zákona se platí úplata,děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku a děti s odloženou školní docházkou, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst. 2),

2. výše úplaty za předškolní vzdělávání na nový školní rok se na základě směrnice o stanovení výše úplaty stanovuje k 30. červnu minulého školního roku (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2 v novelizovaném znění),

3. osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi; zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči; rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě; fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy,

4. snížení úplaty za předškolní vzdělávání v případě celoměsíční absence dítěte (kalendářní měsíc), kdy bylo dítě zákonným zástupcem řádně omluveno a zákonný zástupce vypsal "Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání".
Žádost o snížení úplaty

Výše úplaty je od 01.09.2022 stanovena na 350,- Kč měsíčně.
(v případě bodu č.4 = 175,- Kč měsíčně)

Formulář pro nastavení INKASA.


100

dětí
v MŠ


4

třídy
v MŠ


10

odborných
pedagogů


200

aktivit
přes rok

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.